Català Castellano English
972 630 053 / 627 490 636

Avíso Legal - Texto informativo legal

El lloc web i el domini basacomafusters.com corresponen a ALBERT BASACOMA SIMON, amb CIF 40517998W i domicili al C/ MONTSENY, 18, de CORÇA (CP 17121), adreça electrònica basacomafusters@gmail.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a BASACOMA FUSTERS o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. BASACOMA FUSTERS presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. BASACOMA FUSTERS autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. BASACOMA FUSTERS es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.basacomafusters.com/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que BASACOMA FUSTERS actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això BASACOMA FUSTERS manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a BASACOMA FUSTERS fins a la contractació expressa d’una comanda.
BASACOMA FUSTERS es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
BASACOMA FUSTERS no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

MUEBLES DE COCINA
Somos distribuidores oficiales de cocinas Delta, reconocida por su calidad en la fabricación y diseño de muebles de cocina. Trabajamos con la mejor garantía de satisfacción.
ARTESANOS CARPINTEROS
Trabajamos la madera para realizar diferentes proyectos que nos encomiendan los clientes. Puertas de entrada, de interior o de armario, muebles, estanterías, vestidores, etc.
ARMARIOS Y DORMITORIOS
Hacemos realidad las necesidades de cada casa con la elección de los mejores materiales y sistemas de anclaje. Confiamos con la marca Arasanz para ofrecer soluciones con una excelente relación calidad - precio.
Este sitio web utiliza cookies. Si hay todavía vela consideraremos que usted está de acuerdo con su uso. Más información sobre cookies